วงล้อแสนสุขประจำวัน |ตั้งเว็บไซต์เป็นหน้าแรก |เพิ่มเข้าบุ๊คมาร์ก |ขนาดจอกว้าง

ข้อมูล ดีอ็อกซิส ปิด

No.386 ดีอ็อกซิส
เสนอแลกเปลี่ยน

ดีอ็อกซิส Lv: 100 ประเภท: คุณภาพ:

HP222/222
EXP∶0% [1027103]

ค่าสถานะ: ATK:390 DEF:140 SP.ATK:332 SP.DEF:134 SPD:316